Healing er en av verdens eldste behandlingsformer. Healer Einar Tyholdt.

Healing – du trenger ikke tro for at det skal virke

Healing er en av verdens eldste behandlingsformer og har blitt brukt i mange kulturer siden tidenes morgen. Det er en helhetlig behandlingsmetode for kroppen din. Healing kan derfor virke positivt for kroppen, psyken og åndelig. Målet med healing er å frigjøre blokkert energi.

Hvem kan gå til healer?
Alle! Mange av mine kunder er personer som har gått til tradisjonell behandling, men ikke fått de resultater de ønsker. Derfor kommer de til meg. Men du trenger heller ikke å være syk for å ha nytte av healing. En del som kommer til meg bruker healing som forebyggende, og opplever at healing gir dyp avspenning som setter i gang positive prosesser med kropp og sin.

Jeg benytter BUQI behandlingInkaHealing og ThetaHealing teknikker under mine behandlinger. Jeg tilbyr også fjernhealing om du ikke kan komme til en av mine 2 behandlingssteder.

Energibaner i kroppen
Alle mennesker har et nettverk av usynlig energibaner i og utenfor kroppen. Når energien flyter fritt i alle disse banene, fungerer kroppen optimalt. Den vil ha stor motstandskraft mot negative påvirkninger og på den måten holde seg frisk. Hvis noen av disse energibanene blir blokkert, eller kommer i ubalanse, kan sykdomssymptomer framtre. De fleste sykdommer og symptomer har nær sammenheng med livsførsel, tanke- og følelsesliv.

Det som kalles sykdom, er altså ofte blokkeringer som forstyrrer energiflyten i auraen, eller i den fysiske kroppen. Når energien flyter harmonisk, vil den fysiske kroppen igjen bringes i naturlig balanse. Healing kan virke legende på hele vår bevissthet.

Jeg kan med mine intuitive evner og klarsynthet tilby mine klienter healing ved å fjerne årsaken til plager og sykdommer. Jeg kan se se inn i menneskekroppen og kroppen forteller meg hva som er galt eller hva som må gjøres.

Mange skeptikere til healing skylder på at healing er placebo til tross for at det finnes mye dokumentasjon på at healing virker, ikke bare på mennesker, men på mange forskjellige organismer. Min mistanke er at skeptikerne har konkludert uten å undersøke/lese dokumentasjonen. I denne artikkelen finner du en rekke beviser at healing virker og her finner du et utdrag av konklusjonen.

Les gjerne intervjuet i Tønsbergs Blad og andre intervjuer under Presse & Media om du ønsker å bli enda mer kjent med min bakgrunn og hva jeg gjør som healer.

Min målsetning som healer og alternativ behandler er å hjelpe så mange som mulig, men jeg kan ikke garantere noe.

Husrenselse – bedre energi der du oppholder deg
Jeg har også hatt gode erfaringer med å rense hus for dårlig energi. Det kan være forskjellige årsaker for dårlige energi i hus og bygninger. Jeg finner årsaken og skaper balanse igjen.
Ta kontakt om du merker dårlig energi der du oppholder deg, og ønsker en endring.