Bestill time hos Healer Einar Tyholdt

Hva skjer under en healing time?

Behandlingen varer 1 time. Du kommer enten til mitt kontor i Tønsberg eller på Asker. Alternativt tar vi det over telefon/messenger/facetime, da via fjernhealing. Du trenger ikke forberede deg, utover å ha tanker om hvilke problemer du ønsker hjelp til.

Jeg benytter både InkaHealing og ThetaHealing teknikker under mine behandlinger. Klienter har forskjellige behov og det er individuelt hvilke teknikker som blir benyttet fra klient til klient.

Jeg jobber alltid i samarbeid med naturens og universets gode energier og mange av mine klienter opplever tilstedeværelse av disse energiene under behandlingen uten at dette er skremmende. Tvert i mot føler klienter seg trygge og ivaretatt.

Jeg vil ikke påvirke deg mine personlige meninger såfremt du ikke ber om råd angående din egen personlige utvikling.

Å se fortid og fremtid
Det å være synsk eller klarsynt er normalt i min verden uten at jeg ønsker å legge for mye vekt på dette. Jeg kan bevege meg fritt i tid og rom og se fortid og fremtid for en klient.

Enkelte ønsker å vite hvordan fremtiden vil bli og får vite dette, men blir samtidig gjort oppmerksom på at vi kan endre vår fremtid hvert eneste sekund med vår frie vilje. De fleste er ikke klar over at fremtiden ikke er bestemt, men at vi kan endre denne hele tiden. Hvis noen ser fremtiden din i dag så trenger ikke fremtiden din være den samme i morgen for du kan allerede ha gjort valg som gjør at fremtiden som ble sett ikke stemmer lengre.

Virker dette interessant? Bestill en time i dag.