Inkahealing

Inkahealing er sjamanistiske healingteknikker fra Peru for å behandle klienter med kraftfulle healingteknikker som er utviklet gjennom tusener av år av mesterhealere i Peru.

INKA betyr barn av solen og medisinmenn og medisinkvinner har for lenge siden forstått naturens og universets energier og at de ved hjelp av ulike energiprosesser kunne komme i kontakt med disse energiene. De oppdaget tidlig at naturens og universets energier kunne brukes til å utføre healinger og gjøre folk friske, og høyne energinivået til nivået det er ment å være.

De fleste medisinmenn/kvinner i inkatradisjon har sin egen tøybylt (MESA) med steiner fra kraftsteder og mestere. Disse steinene har mye energi og
benyttes aktivt under behandlinger.

Tung energi

Mange har mye stress i hverdagen og mye stress over tid kan gjøre at vi blir fort slitne og til slutt syke. Det som ofte skjer at det først setter seg tung energi i det lysende energifeltet rundt kroppen som også blir kalt aura. Inka medisinmennene og hvinnene visste at den tunge energien i auraen kunne resultere i sykdom hvis den ikke ble tatt ut.

Krystallisert energi

Dette er tung energi som har satt seg så hardt fast at den kjennes som en usyndlig fysisk gjenstand som stikker ut av kroppen.

Forurensning

Forurensning fra omgivelser og gjennom mat kan lagre seg i den fysiske kroppen og resultere i sykdom. Våre 7 hovedenergisentre chakraene er koblet til immunforsvaret og blir noen av chakraene tettet igjen av forurensning så kan resultatet bli sykdom. I dag må også kroppen vår kjempe med kunstige tilsetningsstoffer som resulterer i svekket immunforsvar.

Illuminasjonsprosessen (Lysprosessen)

Dette er en teknikk som har blitt praktisert i mer enn 5000 år (kanskje 10000 år) som er et kraftfullt redskap for personlig forandring. Det er våre følelser, genetiske og karmiske historie som organiserer våre energier og ofte etterlater kompakte og tunge avtrykk i vårt lysende energifelt, og som kan føre til følelsesmessige og fysiske problemer. Illuminasjonsprosessen fjerner energetisk inntrenging, eller tunge energier fra kroppens lysende energifelt (auraen). Tunge energier kan hope seg opp over en menneskealder og hindre fri flyt av energi gjennom chakraene og resten av kroppen. Ved å rense og transformere disse tunge energiene til lett energi, vil det lysende energifeltet omprogrammere kroppen og sjelen tilbake til sin opprinnelige og friske tilstand.

Illuminasjonsprosessen forbrenner de fleste energier i det lysende energifeltet, men enkelte giftige energier kan krystallisere seg i kroppen og bli til noe som ligner fysiske objekter. Disse energiene kan ikke transformeres i illuminasjonsprosessen og fjernes med andre teknikker. Slike energier kan skapes av sinne, misunnelse eller hat som andre mennesker retter mot oss. De kan også være rester etter følelsesmessige traumer vi har vært igjennom.

Soul Retrieval (sjelehenting)

Dette er en reise jeg som healer gjør til de fire kamrene av sjelen (bevisstheten, underbevisstheten, det historiske nivået og sjelens nivå), for å hente tilbake livsenergi som har blitt borte under traumatiske opplevelser tidligere i livet. Dette er hva Carl Jung beskrev som skyggene våre. Her hjelper jag klienten til å oppdage og forstå kilden til deres egen reaksjonsmønster. Mange psykologer, psykoterapeuter og nlp-coacher og lignende, bruker visualiseringsteknikker som likner på sjelehenting og som gir en dyp forståelse av selvet på det symbolske nivået. Men dette virker ikke slik energimedisin healeren vil at den skal virke, for vi må ha med tilbake den livsenergien som informerer vår lyskropp, DNA og cellene våre slik at vår skjebne endrer retning. Det sies at hva som kan oppnås med et par Soul Retrieval behandlinger kan ta år å oppnå i psykoterapi.

Den knuste eller ødelagte sjel

Å gjøre healing på den knuste eller ødelagte sjel er også en kraftfull healing som kan gjøres. Enkelte mennesker har hatt opplevelser som er helt grusomme og bærer på traumer og sorg som er ubeskrivelig.

Frittflytende minner

Dette er energier som ikke er aktivert i kroppen hele tiden men som aktiveres gjerne med smerte et sted i kroppen når aktiviteter og bevegelser gjøres i et bestemt mønster. Kjennetegnes ved at smertene kommer tilbake hver gang dette mønsteret gjentas.

Invaderende energier

Dette er energier som ikke er vår egen og som kapsler seg inn i sentralnervesystemet. Mange psykiske og fysiske problemer er forårsaket av, og/ eller blir forverret av dette. Tydelige tegn på innvandrende energier er når en klient viser en rekke foranderlige psykiske symptomer som er umulige å diagnostisere. Klienten kan i perioder kjenne seg frisk, men kan få tilbakefall uten at det er noen utløsende årsak. Når den invaderende energien frigjøres, kan klienten lettere endre atferd, ofte med spontan helbredelse som resultat.

Eder og forbannelser

Spesielle livssituasjoner opp gjennom tidene kan ha gjort at vi har sagt ed på at det skal vi aldri gjøre igjen. Eller at vi har sendt eller mottatt forbannelser til andre mennesker. Eder og forbannelser blir fjernet under alle behandlinger.