Inkafond

Jeg har gjennom flere år samlet inn penger til Inkaindianerne (Qeros) for støtte til mat, klær, skolegang, læremateriell, vaksinasjon av husdyr. Qeros indianderne lever stort sett av tekstiler som de lager og selger, og de mister mange lam hvert år pga. sykdom og snø/kulde.

Ønsker du selv å gi støtte kan du sette penger inn på konto: 9365.14.25946. Pengene går uavkortet til de som trenger det.