BUQI behandling

Buqi er et energi-healing behandlingssystem. Buqi er utviklet fra kinesisk medisin og bruker teknikker som nesten har vært tapt. Systemet er basert på teorien om at sykdommen er forårsaket av oppbyggingen av sykdoms-fremkallende faktorer og giftige biprodukter. Disse sykdoms-fremkallende faktorer, kjent som Binqi (syk energi), akkumuleres i kroppen, særlig i rygg-virvels-mellomrom, ledd og i organer. Negative følelser som stress, sinne, frykt og tristhet, er en annen type Binqi. 

“Alle” vet at stress over lang tid kan gi problemer som stiv nakke, høyt blodtrykk, hudproblemer, depresjon, sinne eller utbrenthet. Men hvorfor er det slik?

Hva kan gjøres for å reversere problemene? Det ble oppdaget for over 50 år siden at taiji, akupunktur, healing og andre energi-behandlinger fjerner negative faktorer i tillegg til selve behandlingen. Disse negative faktorene ble kalt for “Binqi”, som er en samlebetegnelse på avfallsstoffer som kommer når stresshormoner brytes ned, fra mat og drikke eller fra andre eksterne kilder. 

Det finnes ulike typer Binqi. Forskning tyder på at når stresshormoner fra sinne eller sorg brytes ned dannes det gasser. Når betennelser brytes ned danner det seg andre typer Binqi.